Kirjoituksia

Jo joutui suvi suloinen

Ihanaa, kesä on vihdoinkin kaupungissa. Raskaan koronavuoden jälkeen yhteiskunta on avautumassa. Kaupungilla on elämää ja kaikki näyttää hieman valoisemmalta. Kesäuutiset saavat hymyn huulilleni. Uimastadionilla kisattiin altaaseen ensimmäisenä pääsystä, säätiedotuksissa pohditaan juhannuksen säätä ja jäätelö uutuuksia testataan. Aikaisemmin Helsinki tyhjeni kesäksi.…
Lue lisää

Pidetään huolta puistoistamme

Kevään lisääntyneen auringonvalon ja lämmön myötä Helsingin puistojen kävijämäärät ovat kasvaneet. Korona-aikana on luonnollista ihmisten kokoontua turvallisemmassa ulkoilmassa.  Viikonloppuisin puistot ovat täynnä ihmisiä. On upeaa, että nuoretkin ovat löytäneet puistomme. Puistoista on kehittynyt monitoimitiloja, joista löytyy muun muassa leikki- ja…
Lue lisää

Luonto kuuluu kaupunkiin

Korona-aikana helsinkiläiset löysivät uudella tavalla lähiluonnon merkityksen. Keskustan puistojen ja lähiöiden metsien lenkkipolut täyttyivät ennenäkemättömällä määrällä ulkoilijoista. Luonto on ollut monelle etätöiden ja koronaepävarmuuden keskellä tärkeä ja turvallinen henkireikä. Me SDP:ssä näemme lähiluonnon olevan kaupunkilaisten yhdenvertaisuuskysymys. Luonnossa liikkuminen on ilmainen…
Lue lisää

Kaupunki kompastelee kaavoituksessa

Lähipäivinä olemme saaneet kaksi merkittävää kaavoituspäätöstä hallinto-oikeuksista. Korkein hallinto-oikeus kumosi Östersundomin kaavan ja Helsingin hallinto-oikeus kumosi Hernesaaren kaavan. Östersundomin osalta oikeuden päätös on lopullinen. Hernesaaren kaavasta on mahdollista vielä hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Yhteistä molemmille päätöksille on, ettei kaupunki ole…
Lue lisää

Pidetään kiinni lähipalveluista

Kaupungin päätöksentekijöiltä tuntuu unohtuvan, että kantakaupungissakin asutaan. Kantakaupungissakin tarvitaan saavutettavia lähipalveluita. Ei riitä, että palveluita keskitetään suurempiin keskuksiin, jollei samalla suunnitella toimivia liikenneyhteyksiä. Kaupunginosien eriytyminen on merkittävä ongelma Helsingissä. Kehitykseen on tärkeää puuttua, esimerkiksi erilaisilla lähiöprojekteilla. Emme kuitenkaan saa unohtaa…
Lue lisää

Rööperin nuorisotalo on säilytettävä

Kaupunki on ilmoittanut yhdistävänsä Punavuoren nuorisotalo Betanian toiminnot Oodin nuorisotaloon. Tosiasiallisesti kyse on Punavuoren nuorisotalon lakkauttamisesta. Betanian nuorimmat asiakkaat ovat 9-vuotiaita lapsia. Alakoululaisten paikka on lähellä kotia. Punavuorelaiset haluavat taata lapsillemme ja nuorillemme turvallisen paikan toimia ja oleskella koulun jälkeen.…
Lue lisää

Asukasdemokratialla rakennetaan maailman toimivin kaupunki

Kaupunkia suunnitellaan nykyisten asukkaiden toiveiden pohjalta. Asukasystävällinen suunnittelu ei voi perustua oletuksiin ja kuvitelmiin tulevien asukkaiden toiveista. Esimerkiksi lapsiperheiden, yksiasuvien, ikääntyvien ja vammaisten tarpeet rakennetulle ympäristölle ovat erilaisia. Monimuotoisessa kaupungissa kaikkien ryhmien tarpeita huomioidaan. Toimivassa kaupungissa tarvitaan monenlaisia tiloja erilaisiin…
Lue lisää

Kuka päättää kaupunkisuunnittelussa?

Rahalla saa ja hevosella pääsee, on vanha suomalainen sananlasku. Viime aikoina sananlasku on muuttunut todeksi Helsingin kaupunginsuunnittelussa. Sijoittajat tekevät kehittämisvarauksia pitkin kaupunkia ja sen jälkeen suitsivat kaupunkia suunnittelussa ja rakentamisessa. Kaupunkisuunnittelun ja rakentamisen tulee tapahtua avoimessa demokraattisessa päätöksentekoprosessissa. Siirtymistä sijoittajavetoiseen…
Lue lisää

Hietalahden suunnitteluideat eivät kunnioita alueen historiaa

Helsingin kaupunki on varannut kiinteistösijoitusyhtiölle suunnitteluvarauksen Hietalahden alueen kehittämiseksi. Kehittämisvarauksessa edellytetään, että yhtiö julkaisee kolme erilaista ideasuunnitelmaa Hietalahden kehittämiseksi. Ideasuunnitelmat on nyt julkaistu. Suunnitelmissa järkyttävintä on Hietalahden kulttuurihistoriallisen maiseman tuhoaminen. Hietalahdenallas täytettäisiin ja muutettaisiin kanavaksi tai poistettaisiin kokonaan. Altaan nimikin…
Lue lisää

Etelä-Helsingistä tarvitaan liikenneyhteys Jätkäsaareen

Helsingissä on viime aikoina käyty kovasti keskustelua asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksista kotiseutuaan koskevaan päätöksentekoon niin sanotusta lähidemokratiasta. Päätöksiä tehdään ja toimenpiteitä toteutetaan asukkaiden mielipiteitä huomioimatta ja sen hetkisestä tilanteesta  välittämättä. Uusimpana esimerkkinä mainittakoon Helsingin Seudun Liikennelaitoksen päätös (HSL) lopettaa raitiovaunulinjan 6T liikennöinnin…
Lue lisää