Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Etusivu,Toiminta

Kanta-Helsingin sosialidemokraatit on entinen Töölön sos. dem. yhdistys, jonka nimi muutettiin nykyiseen muotoon, kun Eira-Etelä-Helsingin sos. dem. yhdistys lopetti toimintansa ja pääosa sen jäsenistä liittyi Kanta-Helsingin sosialidemokraatteihin. Äänioikeutettujen jäsenten määrä on 17
(18.8.2020) ja piirikokousedustajia yhdistyksellä on 8. Yhdistys pyrkii edistämään sosialidemokraattien tavoitteita valtakunnan politiikassa ja kunnallispolitiikassa

Osasto järjestää ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia ja tutustumiskäyntejä ja toimii Helsingin piirissä yhteistyössä eteläisten Helsingin sos.dem. yhdistysten kanssa.

Kuntavaalit pidetään 20.4.2021. Ne määrittelevät alkuvuoden toimintaa.Yhdistys järjestää yhden vaalitilaisuuden, johon varataan rahoitus.

Järjestetään kaksi kaupunkikävelyä, toinen Punavuoreen ja toinen Töölön. Tutustutaan mielenkiintoisiin alueen kohteisiin ja kerrotaan niiden historiaa. Järjestetään keskustelutilaisuus aiheesta Työmarkkinat koronan jälkeen. Miten nuoret ja miten vanhat pärjäävät työmarkkinoilla? Toinen keskustelutilaisuus voidaan järjestää Helsingin terveydenhoidon tilanteesta. Ovatko suuret terveyskeskukset ongelman ratkaisu? Jäsenhankintaan mietitään uusia keinoja ja uusille jäsenille järjestetään tervetulotilaisuus.

Yhdistyksen jäsenet pyrkivät osallistumaan puolueen työryhmiin, kun niiden toimintaa käynnistetään uudelleen.

Yhdistyksen tiedotus hoidetaan pääosin sähköpostin, nettisivujen
https://kantahelsingindemarit.sdp.fi/ ja facebookin, Kanta-Helsingin Demarit, avulla. Lisäksi tapahtumista ilmoitetaan piirin tapahtumakalenterissa. Jäsenkirjeitä lähetetään ajankohtaista asioista.