HITAS järjestelmää tarvitaan edelleen kehitettynä

Etusivu,Kirjoituksia

Helsinki on Suomen pääkeskus ja asumisen kustannukset ovat kaupungissa ilman julkisen vallan sääntelyä pieni- ja keskituloisille toivottoman korkeat. Pysyvän suuren kysynnän väestöltään kasvavissa keskuksissa eivät markkinat mahdollista keskituloisen palkansaajan maksukyvyn mukaista asumista. Useissa läntisen Euroopan suurkaupungeissa mm. Wienissä, Berliinissä ja pohjoismaissa kaupungit tai valtio säätelevät asumisen hintaa Suomea voimakkaammin. Sääntelyyn aina liittyy yksittäisiä ongelmia tai sääntöjen kiertämistä. Ilman sääntelyä ovat ongelmat suurempia. Usein esitetään, että lisäämällä voimakkaasti asuntotuotantoa asumisen hinta laskee. Suomen keskittyneillä rakennusmarkkinoilla noususuhdanteessa asuntotuotanto kasvaa, mutta myös asuntojen hinnat suuren kysynnän Helsingissä nousevat. Jos suhdanteet ovat alaspäin rakentajat vähentävät tuotantoa ja ehkä hieman laskevien hintojen tilanteessa asuntojen tarjonta vähenee.

Helsingissä tarvitaan valtion asuntorahaston rahoittamia ja sääteleviä vuokra-asuntoja, asumisoikeusasuntoja ja edes hieman omistusasuntojen hintaa hillitseviä Hitas asuntoja. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja valitettavasti tuottaa vain kaupunki. Aiemmin yleishyödyllisiksi määritellyt vuokra-asuntojen yksityissektorin tuottajat ovat muuttuneet korkeaa tuottoa tavoitteleviksi kiinteistösijoittajiksi. Kaupunki on päättänyt lopettaa Hitas järjestelmän ilman selkeää päätöstä korvaavasta järjestelmästä. Hitas järjestelmässä kaupunki säätelee asuntojen laatua ja hintaan vaikutetaan kohtuullistamalla rakentajille voittoa tuottavia rakentamisen katteita. Kaupungin rahaa ei Hitas kohteisiin käytetä ollenkaan. Hitas talojen tontinvuokrat ovat toistaiseksi olleet hieman markkinahintaa alempia. Asukkaat maksavat asuntojen hinnan rakentajille ja asuntoyhtiöiden ylläpitokulut maksetaan täysimääräisesti yhtiövastikkeissa. Aiemmin oli mahdollista omistaa vanhoja Hitas asuntoja useita. Noin 300 henkilön usean Hitas asunnon omistaminen ja laittaminen vuokralle ei ollut järjestelmän tarkoitus. Enemmistö tuhansista Hitas asunnoista on yhdellä omaan asumiseen asuntoa tarvitsevalla asukkaalla.

Helsingissä on mahdollistettava pieni- ja keskituloisten mahdollisuus omistusasumiseen. Uudistettavalla Hitas järjestelmää vastaavalla järjestelmällä tämä voidaan mahdollistaa. Uudessa järjestelmässä uusia asuntoja saisi ostaa vain yhden. Säädeltyjen yhtiöiden yhtiöjärjestykseen maininta, että asunnon voi edelleen myydä ostajalle, joka ei omista uuden tai vanhan Hitas järjestelmän asuntoa tai luopuu vanhasta asunnostaan.  Hinnaltaan säännösteltyjen uudistetun Hitas järjestelmän hyvä palat paranneltuun Hitas järjestelmän perustamisvaiheessa noudatettuun hakijoiden pisteytykseen. Esimerkiksi suosittaisiin lapsiperheitä, vuokra-asunnosta Hitas asuntoon muuttavia ja laitettaisiin hyvin väljillä tulorajoilla ostajia järjestykseen. Jos jossakin kohteessa pisteytyksen kriteerit täyttäviä ostajia ei olisi tarpeeksi myytäisiin loput asunnot kaikille haluk-kaille, joiden kesken joukon ollessa suuri voisi olla arvonta. Omistusasuntojen hintakehitykseen vaikuttaminen on tärkeää Helsingin tulevaisuudelle.    

Jouko Sillanpää

Kanta-Helsingin sosialidemokraattien johtokunnan jäsen

Mielipidekirjoitus on julkaistu alun perin Demokraatin nettisivuilla 21.6.2022.