Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Tavoitteet,Toiminta

Töölön Sosialidemokraattinen Yhdistys ry on Helsingin suurimpia sosialidemokrattiisia puolueosastoja.

Edustus puolueorganisaatiossa
Yhdistys tähtää siihen, että sillä on vähintään painoarvonsa mukainen edustus puolueen elimissä. Maksavien jäsenten määrän saaminen yli 150 toisi yhden piirikokousedustajan lisää ja tähän pyritään. Henkilökohtaisten edustajien lisäksi aloitteiden tekeminen niin Helsingin piirin kuin puolueen tasolla on aitoa poliittista vaikuttamista, jonka puitteissa syntyy poliittista keskustelua.

Vaalit
Vuonna 2016 ei ole vaaleja, mutta vuoden 2017 kunnallisvaalien valmistautuminen alkaa ja jäsenäänestys kunnallisvaaliehdokkaista on odotettavissa toimintavuoden syksyllä. Yhdistys rohkaiseen jäseniään asettumaan ehdolle kunnallisvaaleissa.

Yhdistyksen järjestämä tilaisuudet
Töölön Demarit jatkaa avointen keskustelutilaisuuksien järjestämistä joko Töölö Agora -nimikkeen tai jonkun muun otsikon alla. Tavoitteena on löytää kiinnostavia ajankohtaisia teemoja ja asiaan perehtyneitä asiantuntijoita, alustajia ja kommentaattoreita, jotka edustavat eri aatesuuntia.

Kaupunkitapahtumista osallistutaan Meilahti-päivään, Silakkamarkkinoille ja mahdollisuuksien mukaan Maailma kylässä -tapahtumaan.

Myös erilaiset retket kuuluvat Töölön Demarien perinteiseen vuosiohjelmaan..

Toimintavuosi päättyy joulukuussa glögitilaisuuteen, jossa käydään vapaamuotoista poliittista keskustelua.

Yhteistyö muiden yhdistysten ja järjestöjen kanssa
Etelä-Helsingin alueen puolueosastojen (ml. Kallion ja Hakaniemen yhdistykset) on tarkoitus toimia aikaisempaa tiiviimmässä yhteistyössä vuonna 2016. Töölön Demarit osallistuu tähän yhteistyöhön aktiivisesti ja järjestää yhteisiä tapahtumia muiden alueen osastojen kanssa. Töölön Demarien tapahtumista lähetetään tiedot muitten alueen osastojen sähköpostilistoille. Yhteistyömahdollisuuksia etsitään myös puolueen ulkopuolisten kansalaisjärjestöjen ja organisaatioiden kanssa, esimerkkinä voi olla Töölö ry.

Tiedotus
Yhdistyksen nettisivuja www.toolondemarit.sdp.fi päivitetään aktiivisesti ja hyödynnetään sivuston mahdollisuuksia. Lisäksi toimitaan sosiaalisessa mediassa kuten Facebookissa ja käytetään päivälehtien, varsinkin Demokraatin,  tapahtumasivustoja. Jäsenkirje lähetetään jäsenistölle vähintään kahdesti vuodessa. Yhdistyksen esitekorttia jaetaan Töölön Demarien tilaisuuksissa.