Töölön Demareiden syksyn 2012 kunnallisvaalien ehdokkaiden esittelyt

Vaalit

Valtteri Aaltonen, oikeustieteen maisteri

Olen 32-vuotias työoikeuteen erikoistunut lakimies. Työskentelen Suomen Journalistiliitossa erikoisvastuualueenani pätkä- ja freelance-työhön liittyvät kysymykset. Työssäni hoidan myös tekijänoikeuteen ja sananvapauteen liittyviä asioita.  Ennen lakimiehen uraa olen toiminut mm. vartijana ja haastemiehenä sekä sijaisopettajana ala- ja yläasteilla.

Olen Töölön Demarien johtokunnan sihteeri, sekä piirikokousedustaja. Muissa luottamustehtävissä toimin tällä hetkellä Helsingin Yliopiston Hämäläisen Osakunnan kuraattorina, sekä Hämäläisen Ylioppilassäätiön (Helsingin toiseksi suurin opiskelija-asuntojen tarjoaja) hallituksen jäsenenä.

Katson, että peruspalvelut ovat kunnan tärkein tehtävä. Niitä järjestettäessä on hinnan lisäksi huomioitava myös laatu. Palveluiden ulkoistamiseen pitää lähteä vain niissä tapauksissa, joissa siitä voidaan osoittaa selkeä hyöty kuntalaisille ja ulkoistettujen palveluiden osalta kunnan pitää olla vaativa asiakas, ei lypsylehmä.

Helsingissä erityinen kysymys on asuminen, jonka suhteen kaupunki voisi olla huomattavasti aktiivisempi. Jos työskentelee Helsingissä, pitää olla mahdollisuus myös asua Helsingissä.

Petra Jääskeläinen, MA, suunnittelija – MAHDOLLISUUKSIA KAIKILLE HELSINKILÄISILLE

Olen Töölön sosialidemokraattisen yhdistyksen puheenjohtaja ja piirikokousedustaja, työskentelen suomalaisen tieteen ja taiteen parissa, sovittelen rikoksia ja riitoja sekä nautin kulttuuririennoista.  Yhteiskuntatieteitä olen opiskellut kahdella mantereella ja kansainvälisyys on oleellinen osa elämääni mm. Etelä-Afrikassa vietettyjen vuosien ansiosta

Toimiva, luova, palveleva ja suvaitsevainen Helsinki  kuuluu kaikille. Helsinkiläisten osallisuuden vahvistaminen työn ja tekemisen kautta ja oikeus omaan kotiin ovat toimia vaativia perusasioita. Julkisten palveluiden avulla rakennetaan pelotonta oloa ja elämänhallintaa. Haluan uskoa siihen, että politiikassa voidaan tehdään päätöksiä, jotka vähentävät eriarvoisuutta ja jotka parantavat heikommassakin asemassa olevien helsinkiläisten kohtelua.

Heidi Lehikoinen, Järjestöpäällikkö – Vahva.

Olen 29-vuotias Taka-Töölössä asuva sosialidemokraatti. Olen asunut Helsingissä nyt neljä vuotta, sitä ennen asuin kuusi vuotta Joensuussa ja syntynyt ja kasvanut olen Keski-Suomessa, Jyväskylän kupeessa. Toimin tällä hetkellä Töölön demarien taloudenhoitajana. MInulla on kokemusta monista eri luottamustehtävistä jo Joensuun ajoiltani. Olen saanut monipuolisen kokemuksen ja näkemyksen eri kuntien tavasta järjestää palveluitaan ja hoitaa mm. kunnan taloutta.

Koulutukseltani olen yhteiskuntapoliitikko ja toimin tällä hetkellä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n järjestöpäällikkönä. Haluan tehdä Helsingistä sellaisen mahdollisuuksien kaupungin, jossa on mahdollista asua ja elää normaaleilla palkkatuloilla. Jossa hyväksytään elämän moninaisuus ja arvaamattomuus eikä käännetä sille selkää. Jossa kunnan peruspalveluista huolehditaan ja kannetaan myös sosiaalista vastuuta päätöksistä.

Haluan tuoda Helsinkiläiseen päätöksentekoon sellaisen kokonaisvaltaisen ajattelun, jossa esimerkiksi kaavoitusratkaisuja tai maiden vuokrasopimuksia tehtäessä, kiinnitetään huomiota myös sopimusosapuolen toimintaan. Kaupungin ei pidä tehdä sopimuksia ilman kattavia selvityksiä toiminnan perusteista. Näihin selvityksiin pitää kuulua myös se kuinka yritys toimii työnantajana. Kaupunki ei saa edistää alipalkkausta ja suoranaista työehtosopimusten kiertoa.

Minusta lisää: http://heidilehikoinen.blogspot.com/

Welat Nehri, Suunnittelupäällikkö, DI  – Erilaisuus on voimavara.

Olen 37-vuotias helsinkiläinen sosiaalidemokraatti. Olen kotoisin Kurdistanista, josta muutin Suomeen yli 20 vuotta sitten. Suurimman osan elämästäni olen vaikuttanut suur-Helsingissä. Nykyisin toimin suunnittelupäällikkönä. Kuntaliiton ICT-osastolla, jossa viimeiset 7 vuotta olen ollut mukana suunnittelemassa ja kehittämässa kuntasektorille ja muille sidosryhmille suunnattuja sähkoisiä palveluita. Aiemmin olen toiminut erikokoisissa yrityksissa mm. tiimivetäjänä, projektipäällikkönä, suunnittelijana, myyjänä, tulkkina ja yrittajänä n. 10 vuotta.

Suomen kielen opiskelun ja lukion opintojen jalkeen valmistuin tietotekniikan insinooriksi EVTEK:ssä (Metropolia) 1999. Jatkoin seuraavaksi opintoja työn ohessa Teknillisessä korkeakoulussa (TKK, Aalto-yliopisto), josta valmistuin diplomi-insinööriksi vuonna 2008. Koulutusurani aikana vietin yhden lukukauden vaihto-oppilaana Lontoossa, Kingstonin yliopistossa. DI-tutkintoon liittyvat sivuaineopinnot suoritin Helsingin kauppakorkeakoulussa (Aalto-yliopisto).

Kurdina ja maahanmuuttajana tuen maahanmuuttajien ja kantaväestön välistä vuoropuhelua. Maahanmuuttajat on saatava toimivaksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa moninaisuutta kunnioittaen. Erilaisuus on käännettävä monipuolisuudeksi ja voimavaraksi, jolla Suomea rakennetaan ja kilpailukykya ylläpidetään jatkossa.

Vapaa-aikani kuluu pääosin vapaaehtoistoiminnan parissa. Toimin Suomen kurdiyhteisön ja suomalaisten välista vuoropuhelua edistavan Kurdistan.fi-verkkopalvelun päätoimittajana. Mahdollisuuksien puitteissa osallistun myos kurdiyhteisöä ja maahanmuuttajia koskevaan keskusteluun sosiaalisessa mediassa ja kirjoitan valillä artikkeleita suomalaiseen mediaan. Muita harrastuksiani ovat lukeminen, kävely, kielet sekä matkailu. Uunituoreena jäsenenä olen valmis toimimaan aktiivisesti Töölön ja Helsingin demareissa.

http://www.nehri.net| welat@nehri.net | Puh. (050) 66 732

Jouni Parkkonen, erityisavustaja

Olen Jouni Parkkonen, 32-vuotias erityisavustaja. Olen koulutukseltani tradenomi ja opiskelen liiketalouden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa. Asun vanhassa Herttoniemessä vaimoni kanssa.

Työskentelen asunto- ja viestintäministeri Krista Kiurun erityisavustajana ympäristöministeriössä. Avustan ministeriä mm. asumiseen, rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Asumisasiat ovat muutenkin lähellä sydäntäni. Mikäli tulen valituksi SDP:n kunnallisvaaliehdokkaaksi, nostan asumiseen liittyvät asiat yhdeksi kuntavaalikampanjani kärjeksi. Myös joukkoliikenne on minulle toinen tärkeä teema.

Helsinki tarvitsee lisää pieniä ja kohtuuhintaisia asuntoja. Kohtuuhintaisten asuntojen puute on merkittävä este työvoiman saatavuudelle etenkin palvelualoilla. Se hidastaa Helsingin talouskasvua ja vaikuttaa koko Suomen hyvinvointiin. Kaupungin on kaavoitettava nopeammin uusia asuinalueita. Asuinalueiden tulee olla monipuolisia asunto- ja asukasrakenteltaan. Kaupungin on myös osoitettava enemmän tontteja kohtuuhintaiseen asumiseen. Lisäksi kaupungin nostettava vuosittaista asuntotuotantomääräänsä.

Olen joukkoliikenteen suurkuluttaja Helsingissä. Pääkaupunkiseudun joukkoliikennelippujen hintoja pitää laskea, jotta joukkoliikenne olisi entistä houkuttelevampi liikkumismuoto. Raideliikennettä on kehitettävä ja erityisesti Jokeri-linja tulee siirtää raiteille. Myös poikittaisliikenteen lisääminen ja kehittäminen on erityisen tärkeää, sillä ne yhteydet ovat yleensä heikoimmat. Metron varrella asuvana kannatan lämpimästi metron laajentamista muun muassa Pasilaan ja tulevaan Östersundomin asuinalueeseen.

Vaikuttaminen yhteisiin asioihin on minulle arkipäivää, jo pelkästään nykyisen työni ansiosta. Olen osaava, aikaansaava ja kouliintunut vaikuttaja. Olen toiminut erilaisissa kunnallisissa luottamustoimissa niin Helsingissä kuin aiemmassa kotikaupungissani Lahdessa. Tällä hetkellä toimin HUS:n HYKS-lautakunnan varajäsenenä ja ruokapalveluja tuottavan Raviolin johtokunnan jäsenenä. Olen myös SDP:n asuntopoliittisen työryhmän sihteeri sekä puolueen sosiaalivakuutusjaoston jäsen. Puolueosastossani Töölön Demareissa vaikutan opintosihteerinä ja johtokunnan jäsenenä.

Tule mukaan kampanjaani tekemään parempaa Helsinkiä! Ota yhteyttä:

Jouni Parkkonen, gsm. 040 593 3338, jouni.parkkonen@welho.com

Kaarin Taipale, tekniikan tohtori kaupunkitutkimuksen alalta

MOTTO: TIETO ON POLIITTISTA

Toimin vapaana tutkijana eli kirjoitan ja luennoin eri puolilla maailmaa kaupunkipolitiikan monista näkökulmista. Aiheitani ovat mm. julkisen omaisuuden ja palveluiden yksityistäminen sekä kaupunkien kestävä kehittäminen, niin energia-, liikenne-, asunto- ja hankintapolitiikassa kuin rakennetussa ympäristössä.

Työuraani kuuluu myös vuosikymmen asiantuntijana mm. YK-hankkeissa ja sitä ennen helsinkiläisenä virastopäällikkönä sekä kuntien kestävän kehityksen maailmanjärjestö ICLEIn puheenjohtajana.

Olen Töölön Demarien johtokunnan, piirihallituksen ja puoluevaltuuston jäsen sekä puoluekokousedustaja. Stadin Demarien puitteissa vedän kunnallisvaalikauden ohjelman valmistelua. Olen myös varavaltuutettu ja Uudenmaan liiton maakuntahallituksen ja maakuntakaavan ohjausryhmän jäsen.

Poliittiseen ohjelmaani kuuluu vähemmän guggenheimeja ja enemmän oikeaa kaupunkipolitiikkaa. Eivätkä pääkaupunkiseudun ongelmat ratkea kuntaliitoksilla vaan tarvitaan demokraattinen metropolihallinto.

Lisää nettisivuillani www.kaarintaipale.net